معنی و ترجمه کلمه ribbing به فارسی ribbing یعنی چه

ribbing


ساختمان دنده هاى هر چيز،راه ها يا خطوط بر جسته ،مجموعه تيريا دگل هاى کشتى ،مجموعه رگبرگ هاى برگ ،مسخرگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها