معنی و ترجمه کلمه ride به فارسی ride یعنی چه

ride


مسلط شدن ،سوارى ،گردش سواره ،سوار شدن
علوم مهندسى : سوار شدن بر
علوم نظامى : چرخش ناو روى لنگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها