طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rights open to everyone به فارسی rights open to everyone یعنی چه

rights open to everyone


قانون ـ فقه : مباحات

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها