معنی و ترجمه کلمه rigorist به فارسی rigorist یعنی چه

rigorist


کسيکه در قوانين مذهبى زياد سخت گيرى ودقت ميکند


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها