معنی و ترجمه کلمه rigorist به فارسی rigorist یعنی چه

rigorist


کسيکه در قوانين مذهبى زياد سخت گيرى ودقت ميکندآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها