معنی و ترجمه کلمه ritualize به فارسی ritualize یعنی چه

ritualize


رسمى و تشريفاتى کردن ،شعائر دينى رابجا اوردن ،قائل به تشريفات شدن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها