معنی و ترجمه کلمه robbery به فارسی robbery یعنی چه

robbery


دزدى مقرون به ازار يا تهديد،راهزنى ،غارت ،دزدى ،دستبرد،سرقت
قانون ـ فقه : سرقت مقرون به ازار يا تهديد،اخذ مال به عنف


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.

لینک ها