معنی و ترجمه کلمه rotunda به فارسی rotunda یعنی چه

rotunda


)rotonda(ساختمان مدور،ساختمان گنبددار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها