معنی و ترجمه کلمه round head به فارسی round head یعنی چه

round head


معمارى : سر گرد
ورزش : برگردان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها