معنی و ترجمه کلمه rounds complete به فارسی rounds complete یعنی چه

rounds complete


علوم نظامى : فرمان تير تمام ،تير تمام شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها