طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rubricate به فارسی rubricate یعنی چه

rubricate


)rubricize(بخط قرمز نوشتن يا چاپ کردن ،قرمز نشان دادن ،داراى عنوان قرمز کردن ،تذهيب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها