طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ruinous به فارسی ruinous یعنی چه

ruinous


ويرانگر،ويران ،خراب کننده ،خانمان برانداز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها