طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه s (standard deviation) به فارسی s (standard deviation) یعنی چه

s (standard deviation)


روانشناسى : انحراف معيار گروه نمونه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها