طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه saber toothed به فارسی saber toothed یعنی چه

saber toothed


تيزدندان ،دندان شمشيرى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها