معنی و ترجمه کلمه sabulous به فارسی sabulous یعنی چه

sabulous


ماسه اى ،شنزار،ريگزار،ماسه دار،داراى شن ريزه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها