طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sacrificial به فارسی sacrificial یعنی چه

sacrificial


مستلزم فداکارى ،فداکارانه ،وابسته به قربانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها