طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sacrilegious به فارسی sacrilegious یعنی چه

sacrilegious


موهن بمقدسات ،مربوط به بيحرمتى به شعائر مذهبى
قانون ـ فقه : موهن نسبت به مقدسات

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها