طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sacrosanctity به فارسی sacrosanctity یعنی چه

sacrosanctity


تقدس ،پاکدامنى ،قدوسيت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها