طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه saddle point به فارسی saddle point یعنی چه

saddle point


نقطه زينى شکل
شيمى : نقطه زينى
بازرگانى : منطقه تعادل در تئورى بازيها هنگاميکه ماکزيمم مينيمم ها با مينيمم ماکزيمم ها برابر است و استراتژى مطلق وجود دارد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها