طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه saddled with debts به فارسی saddled with debts یعنی چه

saddled with debts


زير بار قرض رفتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها