معنی و ترجمه کلمه safe conduct به فارسی safe conduct یعنی چه

safe conduct


جواز امان ،اجازه عبور از منطقه ممنوعه ،خط امان ،امان نامه ،امان دادن ،رخصت عبور
قانون ـ فقه : سمدى که فرستاده دولتى که در حال جنگ با دولت مرسل اليه است قبل از ورود به خاک ان کشور بايد تحصيل کند
علوم نظامى : جواز عبور و مرور در منط قه نظامى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها