طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه safe-keeping به فارسی safe-keeping یعنی چه

safe-keeping


نگهدارى ،حفاظت ،توجه
علوم مهندسى : حفاظت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها