طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه safe-valve به فارسی safe-valve یعنی چه

safe-valve


دريچه اطمينان ،دريچه ايمنى
علوم مهندسى : در رو

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها