طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه safekeeping به فارسی safekeeping یعنی چه

safekeeping


حفاظت ،حفظ چيزى از خطر وغيره ،امانت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها