طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه safety belt به فارسی safety belt یعنی چه

safety belt


کمربند نجات ،کمربند ايمنى
عمران : کمربند اطمينان
ورزش : کمربند ايمنى
علوم نظامى : کمربند رکاب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها