معنی و ترجمه کلمه safety به فارسی safety یعنی چه

safety


اعطاى دو امتياز به تيم مدافع به خاطر عقب نشينى عمدى تيم مهاجم( فوتبال امريکايى)،برقرار کردن تامين ،به ضامن کردن ،ضامن ،نجات ،ايمنى ،سلامت ،امنيت ،محفوظيت ،بى خطرى
علوم مهندسى : ايمنى
عمران : ايمنى
معمارى : اطمينان بازرگانى : اطمينان
ورزش : بازى بيليارد دفاعى که گويها را در جاى نامناسبى براى حريف باقى مى گذارد ضامن تفنگ
علوم هوايى : اطمينان
علوم نظامى : سلامت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها