معنی و ترجمه کلمه sagacious به فارسی sagacious یعنی چه

sagacious


دانا،زيرک ،عاقل ،باهوش ،بافراست ،هوشمند

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها