طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sailing directions به فارسی sailing directions یعنی چه

sailing directions


(کتاب)
علوم دريايى : syn : pilot book

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها