طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sailing orders به فارسی sailing orders یعنی چه

sailing orders


دستور حرکت ،دستور کشتى رانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها