طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sales force به فارسی sales force یعنی چه

sales force


فروشندگان ،نيروى فروش
بازرگانى : کارکنان قسمت فروش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها