طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sales forecasting به فارسی sales forecasting یعنی چه

sales forecasting


بازرگانى : پيش بينى فروش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها