طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه saliency به فارسی saliency یعنی چه

saliency


)salience(برجستگى ،چابکى درجست وخيز،جلو امدگى ،برترى ،نکته برجسته ،موضوع برجسته

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها