طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه saltus به فارسی saltus یعنی چه

saltus


فصل ،قطع ،گسيختگى ،تفرق اتصال ،انتقال ناگهانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها