طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه salverform به فارسی salverform یعنی چه

salverform


( )salver shaped(ج.ش ).لوله اى شکل ،خمره اى شکل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها