طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sampling bias به فارسی sampling bias یعنی چه

sampling bias


روانشناسى : سودارى نمونه گيرى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها