طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sampling in motion به فارسی sampling in motion یعنی چه

sampling in motion


معمارى : نمونه بردارى در حال انتقال

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها