طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sampling variability به فارسی sampling variability یعنی چه

sampling variability


روانشناسى : تغيير پذيرى نمونه گيرى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها