طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sancify به فارسی sancify یعنی چه

sancify


تقديس کردن ،براى امر مقدسى تخصيص دادن ،تطهير کردن ،پاک کردن ،مقدس شمردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها