طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sanctify به فارسی sanctify یعنی چه

sanctify


تقديس کردن ،تصديق کردن ،تخصيص دادن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها