معنی و ترجمه کلمه sanction به فارسی sanction یعنی چه

sanction


جريمه ضمانت اجرا،تصديق ،مجازات اقتصادى ،تصويب کردن ،فرمان ،فتواى کليسايى ،سوگند،تصويب ،جواز،تاييد رسمى ،داراى مجوز قانونى دانستن ،ضمانت اجرايى معين کردن ،ضمانت اجرايى قانون
قانون ـ فقه : ضمانت اجرا،تجويز کردن
بازرگانى : مجازات کرد ن ،مجازات
ورزش : به رسميت شناختن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها