طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sand asphalt به فارسی sand asphalt یعنی چه

sand asphalt


معمارى : ماسه اغشته گرم يا سرد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها