طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sandbar به فارسی sandbar یعنی چه

sandbar


سد شن ،جزيره نمايى که در دهانه رودخانه يا بندر گاه باشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها