طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sanguineous به فارسی sanguineous یعنی چه

sanguineous


خون مانند،قرمز،خونى ،دموى ،اميدوار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها