طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sarcomatous به فارسی sarcomatous یعنی چه

sarcomatous


وابسته به سلعه لحمى ،دچار سلعه لحمى ،لحمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها