طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sarcophagous به فارسی sarcophagous یعنی چه

sarcophagous


)=carnivorous(گوشت خوار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها