طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sardonyx به فارسی sardonyx یعنی چه

sardonyx


جزع عقيقى ،يکجور عقيق يمانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها