طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sashay به فارسی sashay یعنی چه

sashay


اردک وار راه رفتن ،تلوتلو خوردن و راه رفتن ،گردش سفر،راه پيمايى تفريحى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها