طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه satellite به فارسی satellite یعنی چه

satellite


قمر مصنوعى ،پيرو،انگل ،ماه ،ماهواره ،قمر مصنويى
کامپيوتر : ماهواره
نجوم : ماهواره
علوم هوايى : قمر
علوم نظامى : اقمار يک کشور يا کشورهاى وابسته سياسى و نظامى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها