طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه saturated compound به فارسی saturated compound یعنی چه

saturated compound


معمارى : ترکيب سير شده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها