طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه saturated hydrocarbon به فارسی saturated hydrocarbon یعنی چه

saturated hydrocarbon


شيمى : هيدروکربن سير شده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها