طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه savable به فارسی savable یعنی چه

savable


)saveable(پس انداز کردنى ،اندوختنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها